چرا آتوریتی بالای رپورتاژ به تنهایی معیار خوبی نیست